Xây lắp điện - Thiết bị điện

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp VTTB Nhất thứ trạm và đấu nối T2 Đức Trọng M2

Dự án: Lắp MBA thứ 2 TBA 220kV Đức Trọng

26/12/2018

11/09/2019

Mời quảng cáo
Mời quảng cáo