Tin học - Điện tử - Viễn thông

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo điện yếu cấp điện cho 17 trạm BTS tại Thái Nguyên

Dự án: Nâng cao chất lượng mạng cơ điện Viettel năm 2015

20/02/2019

27/02/2019

Sửa chữa, chỉnh trang trung tâm kỹ thuật SXCT Đài Phát thanh

Dự án: Sửa chữa, chỉnh trang trung tâm kỹ thuật SXCT Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai

18/02/2019

28/02/2019

Cung cấp phần mềm kế toán

Dự án: Mua sắm phần mềm kế toán phục vụ sản xuất của Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

18/02/2019

11/03/2019

Cung cấp và lắp đặt thiết bị hạ tầng

Dự án: Nguồn kinh phí không thường xuyên, nguồn thu khác và quỹ PTHĐSN năm 2019

18/02/2019

28/02/2019

Cung cấp, lắp đặt các thiết bị Gateway Router

Dự án: Trang bị các Gateway Router cho các node mạng khu vực Đà Nẵng

18/02/2019

11/03/2019

Cung cấp cáp quang ADSS

Dự án: Mở rộng và nâng cấp hạ tầng viễn thông Quý I, II năm 2019

12/02/2019

05/03/2019

Cung cấp và lắp đặt bổ sung thiết bị, hệ thống truyền và quản lý dữ liệu

Dự án: Trang bị bổ sung thiết bị, hệ thống truyền và quản lý dữ liệu cho trạm quan trắc nước xả thải theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT

25/01/2019

20/02/2019

Đào tạo và đánh giá an ninh hệ thống mạng EVNCPC

Dự án: An toàn thông tin hệ thống mạng EVNCPC (GĐ3 - năm 2018)

22/01/2019

21/02/2019

Cung cấp linh kiện điện tử

Dự án: Mua sắm phục vụ đề tài độc lập cấp quốc gia mã số ĐTĐLCN.04/18

31/12/2018

25/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo