Tin học - Điện tử - Viễn thông

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thiết bị âm thanh cho Trung tâm Văn hóa

Dự án: Mua sắm trang thiết bị âm thanh cho Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Châu Thành

12/12/2018

19/12/2018

Cung cấp tủ EMDB, ESDB và tủ AC cho hệ thống Wifi

Dự án: Dự án đầu tư mở rộng mạng thông tin di động 2G, 3G khu vực miền Bắc năm 2018

12/12/2018

24/12/2018

Cung cấp trang thiết bị kết nối mạng nội bộ khai thác dữ liệu

Dự án: Mua sắm trang thiết bị kết nối mạng nội bộ khai thác dữ liệu căn cước công dân

13/12/2018

20/12/2018

Cung cấp Phần mềm hệ thống quản lý vật tư

Dự án: Dự án thu gom, nén khí bể Cửu Long năm 2018

12/12/2018

24/12/2018

Cung cấp trang thiết bị CNTT phục vụ công tác Dịch vụ khách hàng

Dự án: Mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ công tác Dịch vụ khách hàng

12/12/2018

20/12/2018

Xây dựng mạng truy nhập tại các trạm cố định băng rộng

Dự án: Văn phòng Cty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

13/12/2018

20/12/2018

Xây dựng, triển khai, cài đặt phần mềm

Dự án: Đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (GIS)

29/11/2018

19/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo