Tin học - Điện tử - Viễn thông

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Nâng cấp hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin

Dự án: Nâng cấp hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

10/10/2018

22/10/2018

Cung cấp phần mềm ảo hóa, cloud kèm dịch vụ triển khai

Dự án: Mở rộng hạ tầng CNTT đáp ứng nhu cầu nội bộ và Chính phủ giai đoạn 2017-2018

10/10/2018

19/10/2018

Cung cấp thiết bị và kênh liên lạc qua vệ tinh

Dự án: Nguồn vốn mua sắm của Vietsovpetro năm 2018 cho lô 09-3/12

10/10/2018

25/10/2018

Cung cấp Máy phát DVB-T2

Dự án: Đầu tư mở rộng vùng phủ sóng Truyền hình Vĩnh Long trên hạ tầng truyền hình số mặt đất DVB-T2 khu vực Đà Nẵng và các tỉnh phía Bắc

05/10/2018

25/10/2018

Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế

Dự án: Mua sắm thường xuyên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

05/10/2018

18/10/2018

Cung cấp phần mềm văn phòng điện tử

Dự án: Đầu tư phần mềm văn phòng điện tử cho VTVcab

05/10/2018

16/10/2018

Cung cấp linh kiện điện tử V1

Dự án: Dự án sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2019

03/10/2018

23/10/2018

Cung cấp máy chiếu, màn chiếu

Dự án: Các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2018

01/10/2018

22/10/2018

Cung cấp máy tính, máy in

Dự án: Các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2018

01/10/2018

22/10/2018

Cung cấp thiết bị và sửa chữa hệ thống HMI SCADA

Dự án: Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Bà Rịa

28/09/2018

16/10/2018

Cung cấp máy chủ cho hệ thống CMIS 3.0

Dự án: Trang bị máy chủ cho hệ thống CMIS 3.0

01/10/2018

22/10/2018

Cung cấp và lắp đặt thiết bị nâng cấp công nghệ thông tin

Dự án: Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 -2020

28/09/2018

18/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo