Vật tư - Thiết bị - Máy móc

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp rơ le so lệch bảo vệ đường dây

Dự án: Cung cấp rơ le so lệch bảo vệ đường dây

19/02/2019

26/02/2019

Cung cấp Sét cho khoan và sửa giếng cho Lô 09-1 năm 2019

Dự án: Mua Sét cho khoan và sửa giếng cho Lô 09-1 năm 2019

15/02/2019

04/03/2019

Mời thầu cung cấp lắp đặt thiết bị trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Dự án: Trung tâm kiểm định xe cơ giới 34-04D

15/02/2019

28/02/2019

Cung cấp Cáp neo cho tàu cẩu Hoàng Sa

Dự án: Mua sắm của Vietsovpetro năm 2019 cho Lô 09-1

12/01/2019

27/02/2019

Cung cấp Vật tư tiêu hao lắp đặt tủ

Dự án: Vật tư tiêu hao lắp đặt tủ WHCP BK20 (CD-010/19-DA)

11/02/2019

18/02/2019

Cung cấp vật tư đệm va

Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

01/02/2019

01/03/2019

Cung cấp Phụ tùng cho Rulo

Dự án: Phụ tùng cho Rulo - dự án phát triển mỏ Sao Vàng- Đại Nguyệt

01/02/2019

18/02/2019

Cung cấp Van bi cho giàn CNV

Dự án: Vận Hành và Bảo dưỡng giàn CNV

30/01/2019

20/02/2019

Cung cấp vật tư, linh kiện

Dự án: Sửa chữa, sản xuất bảo đảm kỹ thuật năm 2019

30/01/2019

25/02/2019

Sửa chữa lớn hệ thống giám sát

Dự án: Sửa chữa lớn năm 2019

25/01/2019

28/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo