Vật tư - Thiết bị - Máy móc

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp Cụm phanh cẩu 50/10

Dự án: Cụm phanh cẩu 50/10 Đơn hàng XNDV-020/17-VT

15/10/2018

09/11/2018

Cung cấp vật tư bãi thải xỉ

Dự án: Cung cấp vải địa kỹ thuật, HDPE, GCL phục vụ thi công bãi thải xỉ thuộc Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

15/10/2018

05/11/2018

Cung cấp phụ tùng máy PAXMAN

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTTđợt 4 năm 2018

16/10/2018

29/10/2018

Cung cấp phụ tùng máy 61B

Dự án: Dự toán mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật QLKTTđợt 4 năm 2018

16/10/2018

29/10/2018

Cung cấp 02 xe ô tô xi téc

Dự án: Mua sắm 02 xe ô tô xi téc và 02 sơ mi rơ mooc chở nhiên liệu

12/10/2018

22/10/2018

Cung cấp 05 xe ô tô xi téc chở xăng dầu

Dự án: Mua sắm 05 xe ô tô xi téc chở xăng dầu

12/10/2018

01/11/2018

Cung cấp 02 xe ô tô 07 chỗ 02 cầu

Dự án: Mua sắm 02 xe ô tô 07 chỗ 02 cầu

15/10/2018

22/10/2018

Cung cấp Thiết bị dây chuyền chế biến mủ tạp

Dự án: Thiết bị dây chuyền chế biến mủ tạp

12/10/2018

19/10/2018

Cung cấp Phụ tùng để kết nối trạm điều khiển giếng WCP

Dự án: Kế hoạch mua sắm VTTB năm 2018

15/10/2018

06/11/2018

Cung cấp hệ thống phun dầu FO đốt lò nung Tuynel

Dự án: Đầu tư chiều sâu công nghệ Sx phân xưởng I - GĐ 2

10/10/2018

16/10/2018

Lắp đặt thiết bị cho Nông trường

Dự án: Dự án sấy lúa giống công suất 200 tấn/mẻ

11/10/2018

19/10/2018

Đóng mới 10 bộ phao ống Fi2,0m

Dự án: Đóng mới 10 bộ phao ống Fi2,0m, 13 bộ phao thùng Fi2,0m phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

10/10/2018

22/10/2018

Cung cấp thiết bị thí nghiệm thực hành

Dự án: Cung cấp trang thiết bị duy trì hoạt động thường xuyên năm 2018 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

11/10/2018

23/10/2018

Cung cấp thiết bị cắt sét

Dự án: Phê duyệt dự toán và KHLCNT mua sắm vật tư, thiết bị kỹ thuật đợt 3

10/10/2018

22/10/2018

Cung cấp 02 thang máy phục vụ cho tòa nhà

Dự án: Mua sắm trang thiết bị duy trì hoạt động thường xuyên năm 2018 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

11/10/2018

23/10/2018

Cung cấp Hệ thống thiết bị lấy mẫu tự động

Dự án: Cung cấp thiết bị lẻ phục vụ sản xuất năm 2018

11/10/2018

22/10/2018

Cung cấp Phụ kiện thiết bị chống phun cho khoan

Dự án: Mua Phụ kiện thiết bị chống phun cho khoan và sửa chữa giếng cho Lô 09-1 (Đơn hàng VT-489/18-KB)

11/10/2018

26/10/2018

Cung cấp Van tay cho BK20

Dự án: BK20 (Lô 09.1)

11/10/2018

26/10/2018

Cung cấp Linh kiện điện tử và phụ kiện cho thiết bị địa vật lý

Dự án: Nguồn vốn để lại phục vụ sản xuất của Vietsovpetro năm 2018 Lô 09-1

11/10/2018

31/10/2018

Cung cấp Phụ tùng cho các trạm kiểm tra khai thác

Dự án: Phụ tùng cho các trạm kiểm tra khai thác (gói thầu số VT-464/18-DVL)

11/10/2018

26/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo