Vật tư - Thiết bị - Máy móc

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp 02 xe ô tô 07 chỗ 02 cầu

Dự án: Mua sắm 02 xe ô tô 07 chỗ 02 cầu

15/10/2018

22/10/2018

Cung cấp Thiết bị dây chuyền chế biến mủ tạp

Dự án: Thiết bị dây chuyền chế biến mủ tạp

12/10/2018

19/10/2018

Cung cấp Phụ tùng để kết nối trạm điều khiển giếng WCP

Dự án: Kế hoạch mua sắm VTTB năm 2018

15/10/2018

06/11/2018

Lắp đặt thiết bị cho Nông trường

Dự án: Dự án sấy lúa giống công suất 200 tấn/mẻ

11/10/2018

19/10/2018

Đóng mới 10 bộ phao ống Fi2,0m

Dự án: Đóng mới 10 bộ phao ống Fi2,0m, 13 bộ phao thùng Fi2,0m phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

10/10/2018

22/10/2018

Cung cấp thiết bị thí nghiệm thực hành

Dự án: Cung cấp trang thiết bị duy trì hoạt động thường xuyên năm 2018 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

11/10/2018

23/10/2018

Cung cấp thiết bị cắt sét

Dự án: Phê duyệt dự toán và KHLCNT mua sắm vật tư, thiết bị kỹ thuật đợt 3

10/10/2018

22/10/2018

Cung cấp 02 thang máy phục vụ cho tòa nhà

Dự án: Mua sắm trang thiết bị duy trì hoạt động thường xuyên năm 2018 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

11/10/2018

23/10/2018

Cung cấp Hệ thống thiết bị lấy mẫu tự động

Dự án: Cung cấp thiết bị lẻ phục vụ sản xuất năm 2018

11/10/2018

22/10/2018

Cung cấp Phụ kiện thiết bị chống phun cho khoan

Dự án: Mua Phụ kiện thiết bị chống phun cho khoan và sửa chữa giếng cho Lô 09-1 (Đơn hàng VT-489/18-KB)

11/10/2018

26/10/2018

Cung cấp Van tay cho BK20

Dự án: BK20 (Lô 09.1)

11/10/2018

26/10/2018

Cung cấp Linh kiện điện tử và phụ kiện cho thiết bị địa vật lý

Dự án: Nguồn vốn để lại phục vụ sản xuất của Vietsovpetro năm 2018 Lô 09-1

11/10/2018

31/10/2018

Cung cấp Phụ tùng cho các trạm kiểm tra khai thác

Dự án: Phụ tùng cho các trạm kiểm tra khai thác (gói thầu số VT-464/18-DVL)

11/10/2018

26/10/2018

Cung cấp máy móc, thiết bị

Dự án: Cung cấp nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho dự án Ứng dụng tiến bộ KHCN trong sản xuất gạch xi măng - cốt liệt từ các nguyên liệu sẵn có ở tỉnh Lạng Sơn

11/10/2018

23/10/2018

Cung cấp Phụ tùng cơ khí thiết bị khoan giàn Tam Đảo-03

Dự án: Dịch vụ đại tu giàn “Tam Đảo-03” sau 5 năm hoạt động – Phụ tùng cơ khí thiết bị khoan

11/10/2018

30/10/2018

Cung cấp Container vận chuyển hàng hóa

Dự án: Kế hoạch tự mua 2018

12/10/2018

25/10/2018

Cung cấp xe Ben chở bùn

Dự án: Đầu tư xe Ben chở bùn

11/10/2018

23/10/2018

Cung cấp vật tư sửa chữa

Dự án: Phê duyệt dự toán và KHLCNT mua sắm vật tư, thiết bị kỹ thuật đợt 3

10/10/2018

22/10/2018

Cung cấp Xe tải thùng kín

Dự án: Trang bị phương tiện thi công năm 2018 (xe tải)

10/10/2018

22/10/2018

Cung cấp Vật tư thiết bị SCTX quý III

Dự án: cung cấp VTTB phục vụ SCTX quý III năm 2018 cho 20 Chi Nhánh Điện Cao Thế

09/10/2018

19/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo