Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp Thiết bị tin học, điện tử

Dự án: Dự án mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018 của Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Quy Nhơn

18/10/2018

25/10/2018

Xây lắp Hệ thống kè sông

Dự án: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa

11/10/2018

27/10/2018

Cung cấp Hệ thống cấp điện

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực 6 phường Nhơn Bình

11/10/2018

22/10/2018

Cung cấp trang thiết bị y tế năm 2018

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế

12/10/2018

19/10/2018

Xây dựng Kè sông Gò Chàm

Dự án: Kè sông Gò Chàm (đoạn nối tiếp), khu vực Phò An, phường Nhơn Hưng

08/10/2018

18/10/2018

Xây dựng Trường Tiểu học Định Phước

Dự án: Trường Tiểu học Định Phước

01/10/2018

22/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo