Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp Thiết bị dây chuyền chế biến mủ tạp

Dự án: Thiết bị dây chuyền chế biến mủ tạp

12/10/2018

19/10/2018

Cung cấp và lắp đặt 06 hệ thống chống sét lan truyền

Dự án: Mua sắm TSCĐ năm 2018 Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Phước

10/10/2018

18/10/2018

Cung cấp và lắp đặt 10 hệ thống camera

Dự án: Mua sắm TSCĐ năm 2018 Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Phước

10/10/2018

18/10/2018

Cung cấp và lắp đặt 20 hệ thống chống trộm năm 2018

Dự án: Mua sắm TSCĐ năm 2018 Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Phước

10/10/2018

18/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo