Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thiết bị chuyên dùng và thu gom bom mìn

Dự án: Mua sắm thiết bị chuyên dùng và thu gom bom mìn, vật liệu nổ của Bộ CHQS tỉnh

20/02/2019

27/02/2019

Xây lắp Khu thể thao xã

Dự án: Khu thể thao xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

31/01/2019

18/02/2019

Xây lắp Trường THCS Thủ Khoa Huân

Dự án: Trường THCS Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết

11/02/2019

21/02/2019

Xây lắp Trường THCS Thủ Khoa Huân

Dự án: Trường THCS Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết

11/02/2019

21/02/2019

30/01/2019

22/02/2019

Xây lắp các hạng mục Xưởng cơ khí, kho dụng cụ vật tư

Dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận

29/01/2019

19/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo