Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp Trụ sở Agribank Chi nhánh Lương Sơn

Dự án: Trụ sở Agribank Chi nhánh Lương Sơn, tỉnh Bình Thuận

18/10/2018

29/10/2018

Cung cấp quần áo nhân viên năm 2018

Dự án: Gói thầu Mua sắm quần áo nhân viên năm 2018

17/10/2018

29/10/2018

Thi công Khu thể thao xã Tân Thành

Dự án: Khu thể thao xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

16/10/2018

26/10/2018

Xây lắp kênh

Dự án: Nâng cấp kênh tiêu T1(T8N), huyện Đức Linh

08/10/2018

29/10/2018

Tư vấn giám sát thi công toàn bộ công trình

Dự án: Nâng cấp kênh tiêu T1(T8N), huyện Đức Linh

08/10/2018

29/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo