Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp vật tư cho các thiết bị động năm 2019

Dự án: Đơn hàng số 05.2019 Cung cấp vật tư cho các thiết bị động năm 2019

17/12/2018

27/12/2018

Xây dựng đường giao thông xóm

Dự án: Đầu tư Khu tái định cư thuộc khu đô thị Hành chính, Văn hóa, Thể thao và Dịch vụ tỉnh Cà Mau

26/11/2018

17/12/2018

Thi công công trình Kè chống sạt lở bờ Bắc cửa Sông Đốc

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau

23/11/2018

17/12/2018

Thi công công trình Kè chống sạt lở bờ Bắc cửa Sông Đốc

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau

23/11/2018

17/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo