Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp xe ô tô 7 chỗ 2 cầu

Dự án: Mua sắm xe ô tô 7 chỗ 2 cầu

19/10/2018

26/10/2018

Cung cấp Kính hiển vi

Dự án: Mua sắm trang thiết bị năm 2018 từ nguồn ngân sách nhà nước

18/10/2018

30/10/2018

Cung cấp Thiết bị y tế

Dự án: Mua sắm trang thiết bị năm 2018 từ nguồn ngân sách nhà nước

18/10/2018

30/10/2018

Cung câp Thiết bị xét nghiệm

Dự án: Mua sắm trang thiết bị năm 2018 từ nguồn ngân sách nhà nước

18/10/2018

30/10/2018

Cải tạo và nâng cấp hệ thống Data center

Dự án: Cải tạo và nâng cấp hệ thống Data center

18/10/2018

07/11/2018

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

Dự án: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập HSMT, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

17/10/2018

06/11/2018

Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị

Dự án: Xây dựng mới Bệnh viện Truyền máu Huyết học (Cơ sở 2) tại huyện Bình Chánh

17/10/2018

06/11/2018

Tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ

Dự án: Tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ công chức quản lý ngành học mầm non năm 2018

16/10/2018

26/10/2018

Cung cấp thiết bị nhất thứ và phụ kiện cho các trạm

Dự án: Lắp đặt thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch khu vực miền Nam

18/10/2018

30/10/2018

Cung cấp chống sét van đường dây 220kV và phụ kiện

Dự án: Lắp đặt chống sét van trên các đường dây khu vực miền Nam

18/10/2018

29/11/2018

Lắp đặt hệ thống tưới tự động tại công viên Thanh Đa

Dự án: Lắp đặt hệ thống tưới tự động tại công viên Thanh Đa

16/10/2018

26/10/2018

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán

Dự án: Xây dựng trường Mầm non Phạm Văn Cội 2

16/10/2018

07/11/2018

Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Thạnh An

Dự án: Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Thạnh An

15/10/2018

25/10/2018

Xây lắp Kênh 212

Dự án: Kênh 212, xã Tân Thạnh Đông

15/10/2018

25/10/2018

Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình

Dự án: Di dời hệ thống cấp nước trong phạm vi công trình thuộc dự án xây dựng Cầu Tăng Long

15/10/2018

25/10/2018

Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2018

13/10/2018

23/10/2018

Cung cấp hóa chất và vật tư y tế năm 2018

Dự án: Mua sắm hóa chất và vật tư y tế năm 2018

17/10/2018

09/11/2018

Cung cấp, cài đặt hệ thống máy chủ và phần mềm

Dự án: Đề án Tăng cường năng lực hệ thống thư viện phục vụ các mục tiêu quản trị hệ thống, đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHQG-HCM

12/10/2018

01/11/2018

Cung cấp trang thiết bị thực hành

Dự án: Mua sắm trang thiết bị thực hành dùng chung cho sinh viên các khoa thuộc khoa Cơ khí quản lý

15/10/2018

22/10/2018

Thi công xây dựng Hệ thống chống sét đánh thẳng

Dự án: Hệ thống chống sét đánh thẳng - Trạm radar Cà Mau

12/10/2018

01/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo