Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp bộ Test kiểm tra an toàn thực phẩm

Dự án: Mua sắm bộ Test kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ công tác chuyên môn

15/11/2018

22/11/2018

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC

Dự án: Khôi phục, cải tạo đường Đức Xuân – Lê Lợi – Danh Sỹ, huyện Thạch An thuộc dự án đầu tư dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Cao Bằng

01/11/2018

21/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo