Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ BCKTKT

Dự án: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ BCKTKT và hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường dự án: Khai thác 22kV sau trạm 110kV Thuận Phước giai

16/10/2018

06/11/2018

Xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS tỉnh Quảng Trị

Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS tỉnh Quảng Trị đợt 1 năm 2018 - Ban Quản lý Dự án Hạ tầng 3.

12/10/2018

22/10/2018

Cung cấp linh kiện điện tử

Dự án: Dự án sản xuất kinh doanh đợt 5 năm 2018

10/10/2018

20/10/2018

Cung cấp chống sét van đường dây

Dự án: Kế hoạch ĐTXD, SCL bổ sung năm 2018 của CGC

08/10/2018

29/10/2018

Cung cấp vật tư y tế, phim và hóa chất

Dự án: Mua sắm vật tư y tế, phim và hóa chất đặc thù năm 2018

08/10/2018

29/10/2018

Cung cấp linh kiện điện tử V1

Dự án: Dự án sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2019

03/10/2018

23/10/2018

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật thi công

Dự án: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán

04/10/2018

24/10/2018

Cung cấp thiết bị đóng cắt 110kV

Dự án: Trạm 110kV Krông Bông và đấu nối

28/09/2018

19/10/2018

Cung cấp và lắp đặt 02 hệ thống dẫn đỗ

Dự án: Đầu tư 02 hệ thống dẫn đỗ tàu bay VDGS cho Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng

27/09/2018

17/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo