Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học

Dự án: Mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học lớp 4 - 5 tuổi, 5- 6 tuổi thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

17/12/2018

27/12/2018

Xây lắp Cấp nước Trạm dừng nghỉ đèo Pha Đin

Dự án: Cấp nước Trạm dừng nghỉ đèo Pha Đin

12/12/2018

19/12/2018

Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, rãnh thoát nước

Dự án: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, rãnh thoát nước và công trình phòng hộ công trình Nà Sáy - Mường Thín, huyện Tuần Giáo

12/12/2018

22/12/2018

Tư vấn Định vị, cắm mốc quy hoạch

Dự án: Quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính chính trị tỉnh thuộc khu đô thị mới phía đông, thành phố Điện Biên Phủ

01/12/2017

22/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo