Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Dự án: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại thị trấn Trảng Bom

18/12/2018

08/01/2019

Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Dự án: Trường Tiểu học Long An

18/12/2018

07/01/2019

Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera chuyên dùng bí mật

Dự án: Mua sắm máy giám định, thiết bị kỹ thuật phòng chống tội phạm của Công an tỉnh

18/12/2018

25/12/2018

Cung cấp pin năng lượng mặt trời

Dự án: Mua sắm tài sản của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/12/2018

21/12/2018

Giám sát thi công

Dự án: Nâng cấp đường vào khu du lịch Thác Mai (giai đoạn 2)

13/12/2018

04/01/2019

Nâng cấp đường vào khu du lịch

Dự án: Nâng cấp đường vào khu du lịch Thác Mai (giai đoạn 2)

13/12/2018

04/01/2019

Chống mối công trình cho các chi cục Thuế và Đội Thuế

Dự án: Sửa chữa tài sản từ nguồn dự toán chi ngân sách nhà nước thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2018 (lần 2)

12/12/2018

19/12/2018

Nạo vét và gia cố kè

Dự án: Nạo vét và gia cố kè bờ suối Quán Thủ, huyện Long Thành

30/11/2018

20/12/2018

Cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt

Dự án: Đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời lắp đặt thí điểm tại văn phòng Điều hành 03 Điện lực: Biên Hòa, Thống Nhất, Cẩm Mỹ

29/11/2018

19/12/2018

Cung cấp bộ thiết bị smart TV năm 2018

Dự án: Mua sắm bộ thiết bị smart TV năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo

28/11/2018

18/12/2018

Xây lắp Trường THCS Tân Phong

Dự án: Trường THCS Tân Phong

27/11/2018

17/12/2018

Cung cấp Vật tư y tế tiêu hao

Dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp Hóa chất - Vật tư y tế tiêu hao năm 2018 sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

22/11/2018

19/12/2018

Cung cấp hóa chất

Dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp Hóa chất - Vật tư y tế tiêu hao năm 2018 sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

22/11/2018

19/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo