Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp, lắp đặt thiết bị 03 phòng máy tính thực hành

Dự án: Dự án Mua sắm trang thiết bị cho một số trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc xã xây dựngnông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

14/12/2018

21/12/2018

Cung cấp, lắp đặt mái phao cho hai bồn T1 và T14

Dự án: Cung cấp, lắp đặt mái phao chống bay hơi xăng dầu bồn T1 và T14 - Kho Trần Quốc Toản và Kho Phước Khánh

13/12/2018

28/12/2018

Xây dựng mới trụ sở và hạng mục phụ

Dự án: Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận

05/12/2018

17/12/2018

Thi công xây dựng các cầu

Dự án: Đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa, thành phố Cao Lãnh

28/11/2018

18/12/2018

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án: Gói thầu số 2 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

03/12/2018

28/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo