Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp hạng mục nhà ở vệ binh, nhà trực ban tiếp dân

Dự án: Gói thầu số 13 Xây lắp hạng mục nhà ở vệ binh, nhà trực ban tiếp dân, kho vũ khí, nhà để xe ô tô tải, nhà điều hành, trạm cấp phát, bể chứa xăng, bể nước 200m3 + chi phí hạng mục chung

17/10/2018

27/10/2018

Sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng năm 2018

Dự án: Sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng năm 2018 - Cty Thủy điện Ialy

11/10/2018

22/10/2018

Quan trắc quá trình xói lở bờ hồ

Dự án: Quan trắc biến dạng: các đập; các hạng mục công trình thuỷ điện Sê San 4; quan trắc quá trình xói lở bờ và bồi lắng lòng hồ của Cty năm 2018

11/10/2018

01/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo