Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp công trình Cấp nước sinh hoạt thôn

Dự án: Cấp nước sinh hoạt thôn Khai Hoang 2, Nà Tậu, Trung tâm xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

19/10/2018

30/10/2018

Xây lắp Cấp nước sinh hoạt thôn Tát Cà

Dự án: Cấp nước sinh hoạt thôn Tát Cà, Nà Thé xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

12/10/2018

22/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo