Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công xây lắp Hệ thống cấp nước sinh hoạt

Dự án: Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Pó Qua, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

20/02/2019

02/03/2019

Giám sát thi công xây dựng

Dự án: Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS - THPT huyện Bắc Quang

31/01/2019

28/02/2019

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Dự án: Đường giao thông và hạ tầng cửa khẩu Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

30/01/2019

27/02/2019

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi nhánh NHPT Hà Giang

Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi nhánh NHPT Hà Giang

29/01/2019

18/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo