Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp vật tư bãi thải xỉ

Dự án: Cung cấp vải địa kỹ thuật, HDPE, GCL phục vụ thi công bãi thải xỉ thuộc Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

15/10/2018

05/11/2018

Cải tạo, nâng cấp kho cũ

Dự án: Cải tạo, nâng cấp kho cũ của Cty thành nhà bảo quan công cụ, dụng cụ hotline, khu làm việc của phần xưởng xây lắp và sửa chữa điện; xây dựng mới nhà bảo quản xe cẩu tự hành và xe gầu cách điện (Hotline)

12/10/2018

22/10/2018

Cung cấp thuốc sát trùng

Dự án: Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2018

09/10/2018

16/10/2018

Cung cấp vắc xin Lở mồm long móng

Dự án: Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2018

09/10/2018

16/10/2018

Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sỹ

Dự án: Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Bạch Thượng (Giai đoạn II)

08/10/2018

18/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo