Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp hạt giống, củ giống và cây giống

Dự án: Cung cấp nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ dự án

14/12/2018

21/12/2018

Cung cấp bao bì, túi Zippo, túi bầu

Dự án: Cung cấp nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ dự án

14/12/2018

21/12/2018

Xây dựng khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở

Dự án: Đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc quy hoạch đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý

14/12/2018

24/01/2019

Xây dựng khu nhà ở

Dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị tại xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên

07/12/2018

07/01/2019

Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa lò quay nung clinker xi măng

Dự án: Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa lò quay nung clinker xi măng

05/12/2018

25/12/2018

Cung cấp than cám phục vụ sản xuất năm 2019

Dự án: Cung cấp than cám (MVT CT08302005) phục vụ sản xuất năm 2019

30/11/2018

21/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo