Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng và mua sắm thiết bị Trụ sở làm việc

Dự án: Trụ sở làm việc Công an 6 phường thuộc Công an thị xã Kỳ Anh

12/10/2018

22/10/2018

Thi công kênh Vách Nam đoạn từ K0+00 đến K3+154

Dự án: Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

21/09/2018

19/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo