Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo, nâng cấp đường từ QL18 đến đền Quốc Phụ

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ QL18 đến đền Quốc Phụ, phường Chí Minh, thị xã Chí Linh

19/02/2019

26/02/2019

Cung cấp thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập

Dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập

18/02/2019

25/02/2019

Mời thầu cung cấp lắp đặt thiết bị trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Dự án: Trung tâm kiểm định xe cơ giới 34-04D

15/02/2019

28/02/2019

Xây dựng tuyến đường với chiều dài 2,31Km

Dự án: Đường liên xã Lê Lợi, xã Bắc An, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh (Đoạn từ ngã tư Tân Trường đến Cầu Dòng)

31/01/2019

20/02/2019

Xây dựng đường bê tông nhựa

Dự án: Thảm bê tông nhựa đường trục xã Tân Dân, thị xã Chí Linh (đoạn từ làng Triều đến đê Vạn Thắng)

31/01/2019

20/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo