Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây mới bể thép chứa nước ngọt chữa cháy 1.500m3

Dự án: Xây mới bể thép chứa nước ngọt chữa cháy 1.500m3

18/02/2019

04/03/2019

Cung cấp vật tư, linh kiện

Dự án: Sửa chữa, sản xuất bảo đảm kỹ thuật năm 2019

30/01/2019

25/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo