Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp vật tư đệm va

Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

01/02/2019

01/03/2019

Tư vấn giám sát thi công

Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh

01/02/2019

26/02/2019

Tư vấn giám sát thi công

Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh

01/02/2019

26/02/2019

Cung cấp vật tư y tế và sinh phẩm xét nghiệm sử dụng

Dự án: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế và sinh phẩm xét nghiệm sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy năm 2018

29/01/2019

26/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo