Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở

Dự án: Trường Trung học cơ sở Yên Lạc, huyện Yên Thuỷ

16/01/2019

29/01/2019

Sửa chữa, cải tạo nhà khách

Dự án: Sửa chữa, cải tạo nhà khách huyện ủy Kim Bôi thành nhà truyền thống tại di tích

15/01/2019

25/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo