Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thiết bị 12 phòng học

Dự án: Trường tiểu học Nguyễn Hiền

18/10/2018

25/10/2018

Nâng cấp Đường trục chính

Dự án: Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng

16/10/2018

23/10/2018

Cung cấp 02 xe ô tô 07 chỗ 02 cầu

Dự án: Mua sắm 02 xe ô tô 07 chỗ 02 cầu

15/10/2018

22/10/2018

Xây dựng Công viên H21-A+H21-B

Dự án: Công viên H21-A đường Nguyễn Văn Thượng + H21-B đường Trần Văn Ơn

09/10/2018

16/10/2018

Cung cấp thiết bị thực hành

Dự án: Mua sắm thiết bị thực hành, thí nghiệm Lý - Công nghệ phục vụ dạy học

09/10/2018

22/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo