Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Vệ sinh môi trường đô thị + vận hành điện chiếu sáng năm 2019

Dự án: Vệ sinh môi trường đô thị + vận hành điện chiếu sáng năm 2019 thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

18/02/2019

28/02/2019

Sửa chữa lớn hệ thống giám sát

Dự án: Sửa chữa lớn năm 2019

25/01/2019

28/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo