Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng Trung tâm Thương mại

Dự án: Trung tâm Thương mại Dịch vụ Kết hợp Căn hộ Cao cấp

19/10/2018

22/11/2018

Xây dựng Khối 02 phòng học và các phòng chức năng

Dự án: Trường Trung học phổ thông Ung Văn Khiêm

16/10/2018

29/10/2018

Thi công xây lắp công trình Nạo vét

Dự án: Nạo vét và mở rộng kênh 3/2 (Kênh nhánh 3/2 đến Trạm bơm 3/2)

15/10/2018

25/10/2018

Thi công xây dựng công ty

Dự án: Thi công xây dựng + thử tĩnh

11/10/2018

30/10/2018

Cung cấp Hệ thống chấm điểm tự động

Dự án: Hệ thống chấm điểm tự động thực hành lái xe hạng A2

11/10/2018

18/10/2018

Cung cấp thiết bị dạy học và sách giáo khoa

Dự án: Mua sắm tập trung của thành phố Long Xuyên năm 2018

03/10/2018

17/10/2018

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm

Dự án: Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê bao ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc – Cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT.955A), giai đoạn 2 từ km8+300 đến km21+119.69

29/12/2017

19/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo