Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Sửa chữa lớn kênh xả suối Matin

Dự án: Sửa chữa lớn năm 2019

19/02/2019

01/03/2019

Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và lập Báo cáo nghiên cứu

Dự án: Dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị Dự án đầu tư Đập bãi thải bùn số 7 phục vụ sản xuất Cty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng

19/02/2019

11/03/2019

Cung cấp thiết bị điện

Dự án: Sửa chữa lớn năm 2019

11/02/2019

21/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo