Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công xây lắp Đường Nguyễn Thị Lê

Dự án: Đường Nguyễn Thị Lê

17/12/2018

24/12/2018

Thi công xây dựng đường

Dự án: Nâng cấp, mở rộng ĐT.830, giai đoạn 2 (đoạn từ QL.1 đến QL.50)

21/12/2018

02/01/2019

Vận hành khai thác trạm cấp nước xã Phước Vĩnh Tây

Dự án: Trạm bơm tăng áp cấp nước xã Phước Vĩnh Tây

04/12/2018

24/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo