Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp điều hoà nhiệt độ

Dự án: Chi mua sắm tài sản năm 2018

22/11/2018

29/11/2018

Sửa chữa nhà cửa Đội Thuế

Dự án: Sửa chữa tài sản năm 2018

16/11/2018

23/11/2018

Xây dựng hạng mục phụ trợ Nhà trưng bày

Dự án: Điều chỉnh bổ sung dự án Nhà trưng bày truyền thống huyện Hải Hậu

12/11/2018

22/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo