Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Làm đường giao thông liên xã đoạn từ hợp tác xã Cốc Thành

Dự án: Làm đường giao thông liên xã đoạn từ hợp tác xã Cốc Thành đi qua chợ Gạo đến hợp tác xã Lê Lợi, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

18/01/2019

28/01/2019

Xây dựng nhà học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường THCS

Dự án: Xây dựng nhà học 3 tầng và hạng mục phụ trợ trường THCS xã Hải Quang, huyện Hải Hậu

18/01/2019

29/01/2019

Thi công xây dựng Nhà làm việc hóa nghiệm kho Nam Định

Dự án: Nhà làm việc hóa nghiệm kho Nam Định

18/01/2019

31/01/2019

Cung cấp Phân bón

Dự án: Dự án: “Phát triển sản xuất hạt giống lúa lai F1 kết hợp với hình thức tổ chức sản xuất mới”

15/01/2019

22/01/2019

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

Dự án: Xây dựng khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý, huyện Hải Hậu

11/01/2019

31/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo