Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Sửa chữa, hạ dốc đường giao thông

Dự án: Sửa chữa, hạ dốc đường giao thông vào vùng sản xuất thung Coong xã Chi Khê, huyện Con Cuông

18/10/2018

25/10/2018

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm khảo thí - Trường Đại học Vinh

17/10/2018

07/11/2018

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy

Dự án: Mua sắm hệ thống thang máy tại Cục Thuế Nghệ An

15/10/2018

22/10/2018

Sửa chữa, gia cường các cầu

Dự án: Dự án thành phần 1, dự án đầu tư sửa chữa gia cường các cầu trên quốc lộ đảm bảo đồng bộ tải trọng khai thác trên tuyến

12/10/2018

22/10/2018

Tư vấn giám sát xây dựng

Dự án: Dự án thành phần 4, tỉnh Thanh Hóa (TH:04-DAĐT02) thuộc Hợp phần cầu – Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

12/10/2018

01/11/2018

Cung cấp thiết bị y tế

Dự án: Cung cấp TTBYT năm 2018 của Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập

12/10/2018

23/10/2018

Cung cấp thiết bị y tế năm 2018

Dự án: Mua sắm thiết bị y tế năm 2018 tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp

12/10/2018

22/10/2018

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Dự án: Dự án thành phần 5, tỉnh Hà Tĩnh (HT:05-DAĐT01) thuộc Hợp phần cầu - Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

10/10/2018

30/10/2018

Thi công xây dựng các cầu huyện Mường Tè

Dự án: Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

10/10/2018

30/10/2018

Thi công xây dựng các cầu huyện Nậm Pồ

Dự án: Dự án thành phần 5, tỉnh Điện Biên (ĐB:05- DAĐT02) thuộc Hợp phần xây dựng cầu dân sinh - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

02/10/2018

22/10/2018

Thi công xây dựng các cầu

Dự án: Dự án thành phần 4, tỉnh Lai Châu (LC:04-DAĐT01) thuộc Hợp phần cầu - Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

01/10/2018

22/10/2018

Tư vấn giám sát

Dự án: Dự án thành phần 4, tỉnh Lai Châu (LC:04-DAĐT01) thuộc Hợp phần cầu – Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

01/10/2018

22/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo