Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng hạ tầng quy hoạch chia lô đất ở dân cư

Dự án: Xây dựng hạ tầng quy hoạch chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

19/02/2019

01/03/2019

Cung cấp hóa chất, vật tư

Dự án: Thực hiện dịch vụ kiểm định, chẩn đoán bệnh Thủy sản năm 2019

13/02/2019

20/02/2019

Tư vấn giám sát thi công xây dựng Gói thầu NA:5-XD2

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình và bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 5, tỉnh Nghệ An (NA:05-DAĐT01) thuộc Hợp phần cầu – Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

30/01/2019

28/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo