Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Kiểm toán

Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu 50ha mở rộng khu công nghiệp Gián Khẩu

14/12/2018

04/01/2019

Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất khu Chăn Nuôi

Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất khu Chăn Nuôi, khu Tây Đình Đức Hậu, khu Hạ Lan Hoàng Long, khu Văn Chỉ, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn

12/12/2018

22/12/2018

Xây dựngXây dựng các tuyến đường, hệ thống thoát nước

Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất khu vực Đồng Kênh xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn

13/12/2018

23/12/2018

Nâng cấp tuyến đường trục liên xã Gia Hòa - Liên Sơn

Dự án: Nâng cấp tuyến đường trục liên xã Gia Hòa - Liên Sơn

08/12/2018

19/12/2018

Kè kênh mương thoát nước đoạn từ Chùa U đến cầu Đá

Dự án: Kè kênh mương thoát nước đoạn từ Chùa U đến cầu Đá, thôn Vân, thị xã Gia Tân, huyện Gia Viễn

12/12/2018

19/12/2018

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư xã

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Gia Thịnh và xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

30/11/2018

20/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo