Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công xây dựng công trình: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng

Dự án: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường mầm non Thanh Uyên

19/02/2019

26/02/2019

Xây lắp Đình

Dự án: Nhà Tả mạc, nhà Hữu Mạc và các hạng mục phụ trợ đình Đức Ông, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa

20/01/2019

04/03/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo