Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp Trụ sở xã Hải Trạch

Dự án: Trụ sở xã Hải Trạch

11/10/2018

22/10/2018

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị

Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười, huyện Quảng Ninh (các lô OM44 và OM46)

09/10/2018

06/11/2018

Xây dựng tuyến đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến cầu Lệ Kỳ

Dự án: Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới

18/09/2018

18/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo