Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng Nhà văn hóa

Dự án: Khu dân cư thôn 5a xã Phước Lộc

15/10/2018

22/10/2018

Cung cấp thiết bị nâng cao năng lực quản lý nhà nước

Dự án: Mua sắm thiết bị nâng cao năng lực quản lý nhà nước để quản lý, thực hiện quy hoạch viễn thông tỉnh Quảng Nam, gồm máy Terms, máy GPS, máy Anritsu

11/10/2018

18/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo