Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp văn phòng phẩm

Dự án: Các dự án dịch vụ ngoài

15/10/2018

19/10/2018

Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải

Dự án: Thuê đơn vị chức năng thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH năm 2019

17/10/2018

26/10/2018

Sửa chữa nhỏ một số hạng mục công trình

Dự án: Danh mục các công trình xây dựng nhỏ, sửa chữa và cải tạo năm 2018 của Vietsovpetro

18/10/2018

05/11/2018

Sửa chữa hệ thống thiết bị thận nhân tạo cho khoa CC-TNT

Dự án: Kế hoạch mua sắm vật tư dịch vụ Vietsovpetro năm 2018

15/10/2018

25/10/2018

Cung cấp Dụng cụ và thiết bị cho chạy thử và khởi động

Dự án: Dự án cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1

15/10/2018

26/10/2018

Cung cấp Nắp chụp bảo vệ ren cho cần khai thác

Dự án: Nắp chụp bảo vệ ren cho cần khai thác(CĐ-087/18)

16/10/2018

26/10/2018

Cung cấp Van các loại cho giàn CCP 4K 8K năm 2019

Dự án: Hiệu chỉnh kế hoạch lập đơn hàng dự báo thanh toán năm 2018

16/10/2018

29/10/2018

Bảo trì hệ thống Datacenter dự phòng DR

Dự án: Mua sắm thường xuyên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

15/10/2018

29/10/2018

16/10/2018

30/10/2018

Sửa chữa nhỏ một số hạng mục công trình

Dự án: Danh mục các công trình xây dựng nhỏ, sửa chữa và cải tạo năm 2018 của Vietsovpetro

16/10/2018

01/11/2018

Xây lắp hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp

Dự án: Công viên Bà Rịa (giai đoạn 2), phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa

12/10/2018

22/10/2018

Cung cấp Ván gỗ giàn giáo

Dự án: kế hoạch tự mua năm 2018

12/10/2018

22/10/2018

Cung cấp Cụm phanh cẩu 50/10

Dự án: Cụm phanh cẩu 50/10 Đơn hàng XNDV-020/17-VT

15/10/2018

09/11/2018

Cung cấp Phụ tùng để kết nối trạm điều khiển giếng WCP

Dự án: Kế hoạch mua sắm VTTB năm 2018

15/10/2018

06/11/2018

Sửa chữa nhà giáo cụ trực quan

Dự án: Danh mục các công trình xây dựng nhỏ, sửa chữa và cải tạo năm 2018 của Vietsovpetro

12/10/2018

29/10/2018

Đóng mới 10 bộ phao ống Fi2,0m

Dự án: Đóng mới 10 bộ phao ống Fi2,0m, 13 bộ phao thùng Fi2,0m phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

10/10/2018

22/10/2018

Cung cấp Bản quyền phần mềm chuyên dụng

Dự án: Bản quyền phần mềm chuyên dụng ( gói thầu số VT-478/18-CNTT)

11/10/2018

31/10/2018

Cung cấp Văn phòng phẩm, dụng cụ sinh hoạt đời sống

Dự án: Hiệu chỉnh kế hoạch lập đơn hàng và dự báo thanh toán năm 2018

11/10/2018

23/10/2018

Cung cấp Vật tư điện chế tạo tủ điều khiển động cơ

Dự án: Vật tư điện chế tạo tủ điều khiển động cơ

10/10/2018

22/10/2018

Cung cấp Vật tư điện cho thiết bị tàu thuyền

Dự án: Nguồn vốn mua sắm của Vietsovpetro năm 2018 cho lô 09-1

11/10/2018

31/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo