Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp Bảo hiểm cháy nổ

Dự án: Mua Bảo hiểm cháy nổ

15/12/2018

08/01/2019

Cung cấp Hệ thống truyền thanh thông báo

Dự án: Hệ thống truyền thanh thông báo (PAGA) cho BK20 (gói thầu số VT-030/19-CNTT-DA)

14/12/2018

03/01/2019

Cung cấp Vật tư tiêu hao để chế tạo tũ MCC, EMCC DBs

Dự án: Vật tư tiêu hao để chế tạo tũ MCC, EMCC DBs - Dự án cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1 (CD-06 /18/WTCP)

14/12/2018

21/12/2018

Lắp đặt và duy trì đường hoa

Dự án: Đường hoa xuân năm 2019

13/12/2018

20/12/2018

Cung cấp phụ tùng sử dụng trong bảo dưỡng định kỳ

Dự án: Kế hoạch vật tư phụ tùng năm 2018

13/12/2018

24/12/2018

Cung cấp Phần mềm hệ thống quản lý vật tư

Dự án: Dự án thu gom, nén khí bể Cửu Long năm 2018

12/12/2018

24/12/2018

Cung cấp bơm chìm cho giàn CTC1

Dự án: Mua Bơm chìm cho giàn CTC1

05/12/2018

21/12/2018

Cung cấp Vật tư phụ tùng cho thiết bị điện – động lực

Dự án: Vận chuyển, xử lý và nén khí và Condensate về bờ của Mỏ Thiên Ưng, Mỏ Đại Hùng

05/12/2018

19/12/2018

Cung cấp Ống xuất dầu của hệ thống xuất dầu

Dự án: Nguồn vốn kinh doanh của Vietsovpetro năm 2018 (trích từ doanh thu của Dịch vụ Vận Hành FPSO cho Hoàng Long JOC năm 2018)

05/12/2018

19/12/2018

Cung cấp Vật tư đấu nối chạy thử - Dự án Booster mỏ Rồng

Dự án: Vật tư đấu nói, chạy thử - Dự án Booster mỏ Rồng, Lô 09-1

05/12/2018

17/12/2018

Cung cấp Ống chống cho giếng CV-2X lô 16-1/15

Dự án: Ống chống cho giếng CV-2X lô 16-1/15 (VT-020/19-KB)

23/11/2018

08/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo