Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Sửa chữa công trình nhỏ

Dự án: Sửa chữa công trình nhỏ

20/02/2019

07/03/2019

Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế lắp đặt cần cẩu Demag CC600

Dự án: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế lắp đặt cần cẩu Demag CC600 trên sà lan Vietsovpetro-06

18/02/2019

28/02/2019

Cung cấp dịch vụ logistics phục vụ công tác xuất nhập khẩu hàng hóa

Dự án: Dự toán chi phí thuê đơn vị thực hiện dịch vụ logistics phục vụ công tác xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2019

18/02/2019

25/02/2019

Cung cấp Sét cho khoan và sửa giếng cho Lô 09-1 năm 2019

Dự án: Mua Sét cho khoan và sửa giếng cho Lô 09-1 năm 2019

15/02/2019

04/03/2019

Cung cấp Cáp neo cho tàu cẩu Hoàng Sa

Dự án: Mua sắm của Vietsovpetro năm 2019 cho Lô 09-1

12/01/2019

27/02/2019

Cung cấp Vật tư tiêu hao lắp đặt tủ

Dự án: Vật tư tiêu hao lắp đặt tủ WHCP BK20 (CD-010/19-DA)

11/02/2019

18/02/2019

Cung cấp Phụ tùng cho Rulo

Dự án: Phụ tùng cho Rulo - dự án phát triển mỏ Sao Vàng- Đại Nguyệt

01/02/2019

18/02/2019

Cung cấp Van bi cho giàn CNV

Dự án: Vận Hành và Bảo dưỡng giàn CNV

30/01/2019

20/02/2019

Tư vấn giám sát thi công

Dự án: Hệ thống trụ chống va bảo vệ trụ cầu trên các tuyến đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

28/01/2019

26/02/2019

Hệ thống trụ chống va bảo vệ trụ cầu trên các tuyến đường thủy nội địa

Dự án: Hệ thống trụ chống va bảo vệ trụ cầu trên các tuyến đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

28/01/2019

26/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo