Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp Phụ kiện thiết bị chống phun cho khoan

Dự án: Mua Phụ kiện thiết bị chống phun cho khoan và sửa chữa giếng cho Lô 09-1 (Đơn hàng VT-489/18-KB)

11/10/2018

26/10/2018

Cung cấp Van tay cho BK20

Dự án: BK20 (Lô 09.1)

11/10/2018

26/10/2018

Cung cấp Linh kiện điện tử và phụ kiện cho thiết bị địa vật lý

Dự án: Nguồn vốn để lại phục vụ sản xuất của Vietsovpetro năm 2018 Lô 09-1

11/10/2018

31/10/2018

Cung cấp Phụ tùng cho các trạm kiểm tra khai thác

Dự án: Phụ tùng cho các trạm kiểm tra khai thác (gói thầu số VT-464/18-DVL)

11/10/2018

26/10/2018

Cung cấp Phụ tùng cơ khí thiết bị khoan giàn Tam Đảo-03

Dự án: Dịch vụ đại tu giàn “Tam Đảo-03” sau 5 năm hoạt động – Phụ tùng cơ khí thiết bị khoan

11/10/2018

30/10/2018

Cung cấp Container vận chuyển hàng hóa

Dự án: Kế hoạch tự mua 2018

12/10/2018

25/10/2018

Sửa chữa mái nhà kho số 20 và số 30 thuộc Xí nghiệp xây lắp

Dự án: Sửa chữa mái nhà kho số 20 và số 30 thuộc Xí nghiệp xây lắp - Vietsovpetro (Gói thầu số DV-335/18-XD1-VTN)

11/10/2018

26/10/2018

Cải tạo nhà xe B2, nhà xe A5-A6 và nhà xe B7

Dự án: Danh mục các công trình cần sửa chữa và cải tạo tại Tiểu khu 1, 2 và Mai Anh năm 2018 của Vietsovpetro

11/10/2018

26/10/2018

Nâng cấp bảo trì phần mềm mô phỏng mỏ “tNavigator”

Dự án: Kế hoạch mua sắm và thuê dịch vụ năm 2018 của Vietsovpetro

10/10/2018

25/10/2018

Cung cấp thiết bị và kênh liên lạc qua vệ tinh

Dự án: Nguồn vốn mua sắm của Vietsovpetro năm 2018 cho lô 09-3/12

10/10/2018

25/10/2018

Cung cấp phụ kiện ống chống

Dự án: Mua phụ kiện ống chống (VT-469/18-KB)

10/10/2018

30/10/2018

Xây dựng Bệnh viện Đa khoa

Dự án: Bệnh viện Đa khoa

08/10/2018

09/11/2018

Tư vấn giám sát thi công

Dự án: Công viên Bà Rịa (giai đoạn 2), phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa

06/10/2018

26/10/2018

Cung cấp hai bộ đo đa pha

Dự án: Cung cấp hai bộ đo đa pha (MFM 1201; MFM 1202) cho công trình BK20 - Lô 09-1 (VT-008/19- XL-DA/N3-TTHN)

02/10/2018

12/11/2018

Xây dựng Kho vật tư EPS, Phân xưởng Sửa chữa

Dự án: Công trình Kho vật tư EPS, Phân xưởng Sửa chữa số 3 - Phú Mỹ (PXSCC số 3 - PM), Nhà xe cho Văn phòng Cty EPS

29/09/2018

23/10/2018

Cung cấp Ống cho tuyến ống dầu

Dự án: Ống cho tuyến ống dầu BK20-CTK3- Lô 09-1

27/09/2018

06/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo