Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp thiết bị phân tích cho sản phẩm dầu mỏ

Dự án: Mua thiết bị phân tích cho sản phẩm dầu mỏ theo PR-18-1823 theo Đơn hàng 020/ĐH-QLCL

16/10/2018

05/11/2018

Xây lắp trụ sở làm việc, điện nước, chống sét

Dự án: Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

12/10/2018

22/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo