Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp vật tư sửa chữa, thay thế camera tại các khu vực

Dự án: Mua vật tư sửa chữa, thay thế camera tại các khu vực Nhà máy nhằm tăng cường công tác an ninh, an toàn theo Đơn hàng 215/ĐH-NCPT

18/12/2018

11/01/2019

Lắp đặt phao tiêu phân định các vùng phân vùng

Dự án: Mua sắm tài sản năm 2018 của Ban quản lý bảo tồn biển Lý Sơn

13/12/2018

24/12/2018

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm vận chuyển

Dự án: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm vận chuyển các sản phẩm của NMLD Dung Quất năm 2019

13/12/2018

21/12/2018

Cắt cỏ, nạo vét và thông tắc kênh thoát nước

Dự án: Cắt cỏ, nạo vét và thông tắc kênh thoát nước, thu gom chất thải bên trong Nhà máy lọc dầu Dung Quất năm 2019 theo Đơn hàng số 424/ĐH-ATMT

04/12/2018

26/12/2018

Cung cấp Liquid Nitrogen cho các phân xưởng U-36/PP

Dự án: Mua Liquid Nitrogen cho các phân xưởng U-36/PP theo đơn hàng 418/ĐH-ĐĐSX

26/11/2018

17/12/2018

Sơn chống ăn mòn năm 2019

Dự án: Thuê dịch vụ thực hiện sơn chống ăn mòn năm 2019 tại khu vực P3 - Jetty theo Đơn hàng số 369/18-2865/ĐH-BDSC-W ngày 09/08/2018

26/11/2018

17/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo