Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Đào lò chuẩn bị sản xuất tạo diện khai thác lò chợ

Dự án: Đào lò chuẩn bị sản xuất tạo diện khai thác lò chợ (- 30/+20) PV3C và lò chợ (+10/+40) PV3C khu cánh Tây - Lộ Trí

17/10/2018

31/10/2018

Xây dựng Trường Mầm non Quảng Thành

Dự án: Trường Mầm non Quảng Thành (điểm trường Quảng Hợp)

16/10/2018

26/10/2018

Cung cấp và lắp đặt thiết bị hạ tầng máy chủ

Dự án: Cung cấp và lắp đặt thiết bị hạ tầng máy chủ

16/10/2018

26/10/2018

Sửa chữa nhà nồi hơi khu Lộ trí

Dự án: Công trình: Sửa chữa nhà nồi hơi khu Lộ trí

12/10/2018

19/10/2018

Cung cấp vằ lắp đặt hệ thống loa tuyên truyền

Dự án: Dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 - Cty than Quang Hanh – TKV

12/10/2018

19/10/2018

Cung cấp hệ thống phun dầu FO đốt lò nung Tuynel

Dự án: Đầu tư chiều sâu công nghệ Sx phân xưởng I - GĐ 2

10/10/2018

16/10/2018

Cung cấp Hệ thống thiết bị lấy mẫu tự động

Dự án: Cung cấp thiết bị lẻ phục vụ sản xuất năm 2018

11/10/2018

22/10/2018

Thi công nạo vét duy tu tuyến luồng cảng 482

Dự án: Thi công nạo vét duy tu tuyến luồng cảng 482 của Cty cổ phần xi măng Hạ Long

11/10/2018

24/10/2018

Xây dựng, lắp đặt hệ thống khí y tế

Dự án: Dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hải Hà

12/10/2018

02/11/2018

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn

Dự án: Dịch vụ Công ích trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2018

20/12/2017

30/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo