Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp các mặt hàng bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật

Dự án: Cung cấp VTTB phục vụ SXKD đợt 2 năm 2019

18/02/2019

28/02/2019

Duy trì chăm sóc cây xanh đô thị, Duy tu bảo dưỡng thường xuyên

Dự án: Dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2019

14/02/2019

18/02/2019

Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cung văn hóa thanh thiếu nhi Quảng Ninh

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Cung văn hóa thanh thiếu nhi Quảng Ninh

20/02/2019

12/03/2019

Nạo vét, xử lý bồi lắng Kênh dẫn nước tuần hoàn

Dự án: Nạo vét, xử lý bồi lắng Kênh dẫn nước tuần hoàn Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh năm 2019

30/01/2019

22/02/2019

Cung cấp đất giàu sắt (laterite)

Dự án: Mua sắm nguyên nhiên vật liệu, phụ gia, vỏ bao phục vụ SXKD năm 2019 và Quý I năm 2020

28/01/2019

01/03/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo