Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Lắp đặt mới tuyến ống

Dự án: Đầu tư tuyến ống HDPE D630 từ cây xăng Đèo Bụt đến cụm van D600 chân dốc Đèo Bụt

18/12/2018

31/12/2018

Thí nghiệm cọc

Dự án: Trường Đại học Hạ Long - Giai đoạn II tại cơ sở 1, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí

13/12/2018

03/01/2019

Thi công sửa chữa nhà kho vật tư + 52

Dự án: Công trình sửa chữa nhà kho vật tư + 52, nhà ăn số 8 khu Lộ Trí- Cty Than Thống Nhất – TKV

11/12/2018

18/12/2018

ửa chữa định kỳ Đường nối QL.18 - Yên Tử - Ngọa Vân

Dự án: Sửa chữa định kỳ Đường nối QL.18 - Yên Tử - Ngọa Vân

10/12/2018

20/12/2018

Đổ bê tông lưu vì lò CBSX - khu Lộ Trí

Dự án: Đổ bê tông lưu vì lò CBSX - Khu Lộ Trí

03/12/2018

21/12/2018

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn

Dự án: Dịch vụ Công ích trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2018

20/12/2017

30/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo