Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Sửa chữa, tôn cao một số đoạn kênh chính

Dự án: Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

16/10/2018

26/10/2018

Cung cấp vật tư y tế năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa

Dự án: Mua sắm vật tư y tế năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên tỉnh Sơn La

11/10/2018

31/10/2018

Xây dựng 01 nhà làm việc 3 tầng

Dự án: Nhà làm việc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Sông Mã tỉnh Sơn La

08/10/2018

18/10/2018

Cung cấp vật tư y tế năm 2018

Dự án: Mua vật tư y tế

03/10/2018

23/10/2018

Cung cấp vật tư y tế năm 2018 của Bệnh viện

Dự án: Mua vật tư y tế năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

02/10/2018

23/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo