Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp Vật tư sửa chữa

Dự án: Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư văn phòng và vật tư sửa chữa năm 2018

17/10/2018

26/10/2018

Xây dựng Công thoát nước ngã ba đường KP5

Dự án: Công thoát nước ngã ba đường KP5

15/10/2018

24/10/2018

Xây dựng công trình trụ sở Phòng Giao dịch

Dự án: Xây dựng công trình trụ sở Phòng Giao dịch khu vực Lộc Hưng - Trảng Bàng - Tây Ninh

15/10/2018

22/10/2018

Giám sát thi công xây dựng

Dự án: “Xây dựng nhà làm việc Điện lực Thành phố Tây Ninh” và “Xây dựng khuôn viên kho vật tư - Cty Điện lực Tây Ninh”

10/10/2018

02/11/2018

Xây dựng nhà làm việc và khuôn viên kho

Dự án: “Xây dựng nhà làm việc Điện lực Thành phố Tây Ninh” và “Xây dựng khuôn viên kho vật tư - Cty Điện lực Tây Ninh”

10/10/2018

22/10/2018

Kiểm toán

Dự án: Đường ra cột Mốc Quốc giới thuộc 3 đồn Biên phòng Tống Lê Chân, Suối Lam, Tân Hà/Tây Ninh

02/10/2018

22/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo