Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cung cấp mềm phương án thu cho Sở Tài chính

Dự án: Phát triển công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020

16/10/2018

26/10/2018

Cung cấp vật tư phục vụ phương áp lắp đặt công tơ điện tử

Dự án: Mua sắm vật tư phục vụ phương áp lắp đặt công tơ điện tử 1 pha trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

16/10/2018

26/10/2018

Xây dựng nâng cấp phòng thí nghiệm

Dự án: Nâng cấp phòng thí nghiệm Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Thái Bình

10/10/2018

17/10/2018

Cung cấp hòm công tơ, cáp nhập phục vụ PTKH mới

Dự án: Mua sắm hòm công tơ, cáp nhập phục vụ PTKH mới Quý IV năm 2018

09/10/2018

19/10/2018

Thi công các tuyến đường

Dự án: Khu dân cư thôn Trà Vy Nam xã Vũ Công huyện Kiến Xương

10/10/2018

20/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo