Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo điện yếu cấp điện cho 17 trạm BTS tại Thái Nguyên

Dự án: Nâng cao chất lượng mạng cơ điện Viettel năm 2015

20/02/2019

27/02/2019

Cung cấp hóa chất xét nghiệm

Dự án: Mua hóa chất, vật tư y tế năm 2019 cho Bệnh viện phục hồi chức năng

12/02/2019

18/02/2019

Cung cấp vật tư y tế, gồm 69 mặt hàng

Dự án: Mua hóa chất, vật tư y tế năm 2019 cho Bệnh viện Phục hồi chức năng

16/02/2019

25/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo