Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Thi công xây dựng công trình Công sở xã An Nông

Dự án: Công sở xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

11/01/2019

23/01/2019

Cung cấp lắp đặt thiết bị và xây dựng phần mềm

Dự án: Nâng cao năng lực, xây dựng, mở rộng các phần mềm tại Trung tâm tích hợp dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử

09/01/2019

29/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo