Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng tuyến đường giao thông

Dự án: Đường nội bộ, hệ thống thoát nước Khu dân cư sau chùa Thôn 2, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn

16/11/2018

23/11/2018

Xây dựng một số hạng mục Trường Đại học Hồng Đức

Dự án: Đầu tư xây dựng một số hạng mục nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Đại học Hồng Đức

09/11/2018

29/11/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo