Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Nâng cấp đổ bê tông đường Khuổi Thốc - Nà Lồm

Dự án: Nâng cấp đổ bê tông đường Khuổi Thốc - Nà Lồm, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

18/01/2019

29/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo