Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Lắp đặt hệ thống thoát nước Đường tỉnh 879

Dự án: Lắp đặt hệ thống thoát nước Đường tỉnh 879 (đoạn qua chợ Lương Hòa Lạc)

18/12/2018

26/12/2018

Xây dựng trụ sở văn phòng công ty

Dự án: Xây dựng trụ sở văn phòng Công ty

13/12/2018

24/12/2018

Cung cấp Máy sinh hóa tự động, hệ thống phẫu thuật nội soi

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Cái Bè

12/12/2018

24/12/2018

Xây dựng, triển khai, cài đặt phần mềm

Dự án: Đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (GIS)

29/11/2018

19/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo