Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Tư vấn khảo sát địa hình

Dự án: Xây dựng các phòng học thuộc Đề án mầm non 05 tuổi trên địa bàn huyện Càng Long - Giai đoạn 3

11/10/2018

31/10/2018

Nâng cấp sửa chữa cầu Ấp 6

Dự án: Nâng cấp sửa chữa cầu Ấp 6 và cầu Chùa Ấp 6 trên đường Huyện 26, huyện Tiểu Cần

08/10/2018

23/10/2018

Xây dựng cầu Cao Một trên đường Huyện 26

Dự án: Xây dựng cầu Cao Một trên đường Huyện 26, huyện Tiểu Cần

08/10/2018

23/10/2018

Thi công xây dựng công trình Đường đal ấp Rạch

Dự án: Đường đal ấp Rạch, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang

08/10/2018

17/10/2018

Thi công xây dựng Đường nhựa khóm 4

Dự án: Đường nhựa khóm 4, thị trấn Tiểu Cần

02/10/2018

16/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo