Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng Khu hành chính xa Phú Thịnh

Dự án: Khu hành chính xa Phú Thịnh

18/01/2019

30/01/2019

Xây dựng các hạng mục của công trình

Dự án: Cải tạo, mở rộng Khu hành chính xã Ngãi Tứ

18/01/2019

30/01/2019

Xây dựng Khu hành chính xã Thành Lợi

Dự án: Khu hành chính xã Thành Lợi

15/01/2019

28/01/2019

Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Dự án: Công trình đường Võ Văn Kiệt thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

04/01/2018

25/01/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo