Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng Trung tâm Điều dưỡng

Dự án: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long

23/11/2018

13/12/2018

Xây dựng Đường tổ 75 khóm 4, Phường 3

Dự án: Đường tổ 75 khóm 4, Phường 3 - TP. Vĩnh Long (đường vào tổ hợp tác rau an toàn Đồng Tiến)

16/11/2018

26/11/2018

Cung cấp trang phục chuyên môn

Dự án: Cung cấp trang phục chuyên môn

14/11/2018

22/11/2018

Cung cấp trang phục chuyên môn

Dự án: Cung cấp trang phục chuyên môn

14/11/2018

22/11/2018

Cung cấp đồ vải phục vụ bệnh nhân

Dự án: Cung cấp đồ vải phục vụ bệnh nhân

14/11/2018

23/11/2018

Xây dựng khối nhà chính và hạ tầng kỹ thuật

Dự án: Khối nhà làm việc của UBND tỉnh và các cơ quan Khối tổng hợp (Khối 2), Khu hành chính tỉnh Vĩnh Long

15/12/2017

05/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo