Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc cơ quan

Dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc cơ quan Thành ủy, thành phố Yên Bái

22/03/2019

02/04/2019

Xây dựng trường mầm non

Dự án: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

22/03/2019

30/03/2019

Thi công xây dựng công trình Trường Mầm non xã Vũ Linh

Dự án: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

22/03/2019

30/03/2019

Thi công xây dựng công trình Trụ sở xã Bảo Ái

Dự án: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

21/03/2019

31/03/2019

Thi công xây dựng nhà làm việc

Dự án: Xây dựng Chi cục Thống kê huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

20/03/2019

27/03/2019

Thi công xây dựng dự án đường Khuôn La - Hòa Cuông

Dự án: Đường Khuôn La - Hòa Cuông, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

20/03/2019

27/03/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo