Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng công trình nhà lớp học 2 tầng 8 phòng

Dự án: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường THCS xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

12/10/2018

22/10/2018

Sửa chữa nhà ở khu TTCBCNV

Dự án: Sửa chữa nhà ở khu TTCBCNV Cty nhiệt điện Sơn Động- TKV

12/10/2018

19/10/2018

Xây lắp Đường giao thông nội bộ

Dự án: GPMB, Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2018 - Hạng mục: Xây dựng khu tái định cư xã Ninh Sơn, thuộc dự án Đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc Giang

09/10/2018

19/10/2018

Xây lắp cầu dân sinh

Dự án: Dự án TP5, tỉnh Bắc Giang (BG:05-DADT:02), Hợp phần cầu dân sinh - Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

09/10/2018

29/10/2018

Thi công xây dựng các Cầu

Dự án: Dự án TP5, tỉnh Bắc Giang (BG:05- DADT:02), Hợp phần cầu dân sinh - Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

04/10/2018

24/10/2018

Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án: Xây dựng Xây dựng đường nối QL17 với QL37 qua khu CN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang theo hình thức Hợp đồng BT

01/10/2018

22/10/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo