Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây dựng nhà văn hoá

Dự án: Nhà văn hoá thôn Đức Liễn xã Hồng Thái huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang - Hạng mục: Nhà văn hoá

29/01/2019

19/02/2019

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường

Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Trung Sơn – Hương Mai (đoạn nối đường huyện Làng Tự - Dương Huy với đường huyện Quán Rãnh kè bài) huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang

28/01/2019

18/02/2019

Tư vấn giám sát

Dự án: CQT năm 2019 (danh mục từ 11- 14). Nguồn vốn: Vốn vay TDTM và KHCB của NPC

28/01/2019

22/02/2019

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo