Tìm kiếm tin mời thầu

Tiêu đề

Ngày phát hành

Ngày đóng thầu

Địa phương

Xây lắp công trình Tu bổ, tôn tạo Chùa Núi Hiểu

Dự án: Tu bổ, tôn tạo Chùa Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Tiền đường và Thượng điện

14/12/2018

26/12/2018

Kiểm toán công trình

Dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 295 (đoạn Vôi - Bến Tuần và đoạn Ngọc Châu - thị trấn Thắng), tỉnh Bắc Giang

05/12/2018

25/12/2018

Xây dựng Quảng trường trung tâm

Dự án: Giải phóng mặt bằng và Xây dựng Quảng trường trung tâm thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

05/12/2018

16/12/2018

Xây lắp, thiết bị công trình Trường Tiểu học Đông Thành

Dự án: Trường Tiểu học Đông Thành (phân hiệu 2), phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang

30/11/2018

20/12/2018

LAS-XD 1043 - Thí nghiệm nén mẫu bê tông rẻ nhất Hà Nội
Gia cố kết cấu
Cộng tác viên phát triển dự án - Cơ hội làm giàu trong tầm tay bạn
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo